Scroll to top
sk

Poradenstvo

V rámci poradenstva vieme klientom z radov malých a stredných podnikov pripraviť dôkladnú finančnú analýzu zameranú na špecifickú oblasť, prípadne všeobecnú analýzu s návrhom riešení na optimalizáciu finančnej situácie a jej ďalšej perspektívy. V rámci poradenstva sme pripravení klientom spracovať taktiež znalecké posudky v odbore ekonómia a manažment, odvetviach kontroling a financie.

Naša spoločnosť úzko spolupracuje s poprednou znaleckou organizáciou, ktorá je pripravená spracovať pre klientov znalecké posudky v odvetví oceňovanie a hodnotenie podnikov na účely ohodnotenia podniku alebo ich častí, ohodnotenia zložky majetku, zmeny právnej formy, nepeňažného vkladu, a i. a taktiež v odvetviach kontroling, financie, účtovníctvo a daňovníctvo a personalistika na účely vypracovania dokumentácie k transferovým cenám, náhradám škody a ušlého zisku a i. Taktiež spolupracujeme s významnými audítorskými spoločnosťami a daňovými poradcami.

V oblasti poradenstva sme teda našim klientom pripravení poskytnúť nasledujúce služby:

– Poradenstvo pri návrhu optimalizačných opatrení
– Spracovanie znaleckých posudkov v odvetviach kontroling a financie
– Zabezpečenie spracovania znaleckých posudkov významnou znaleckou organizáciou v odvetviach oceňovanie a hodnotenie podnikov, kontroling, financie, účtovníctvo a daňovníctvo a personalistika
– Zabezpečenie služieb prestížnych audítorských spoločností a daňových poradcov

Máte záujem o naše služby?
Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.

Táto stránka je chránená technológiou reCAPTCHA od spoločnosti Google.
Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania služby.