Scroll to top
sk

KTO SME

Spoločnosť JL services s.r.o. poskytuje komplexné účtovné a poradenské služby pre fyzické a právnické osoby. Ponúkame služby vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, prislúchajúceho účtovného a ekonomického poradenstva až po zabezpečenie auditu, prípadne znaleckých posudkov, pričom dôraz kladieme na diskrétnosť, osobný kontakt a prispôsobenie sa potrebám klienta. Konateľ a vedúci zamestnanci našej spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti v oblasti účtovníctva a miezd ako aj v oblasti daní, podnikateľského poradenstva, výkonu znaleckej činnosti v odbore ekonómia a manažment a audítorskej činnosti.