Scroll to top
sk

Cenník

Cenník

Cena je závislá od počtu dokladov za príslušný mesiac, od počtu zamestnancov ako aj od rozsahu poskytovaných služieb. Na základe predbežnej konzultácie približných a odhadovaných počtov dokladov (faktúr prijatých, vydaných, pokladničných dokladov, bankových výpisov…) a zamestnancov pre Vás pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.