Scroll to top
sk

Finančno-ekonomické analýzy a finančné modelovanie

Posúdenie finančného zdravia podniku sa vykonáva prostredníctvom finančno-ekonomickej analýzy. Tá využíva množstvo všeobecných ale aj úzko vymedzených ukazovateľov zameraných na analýzu a pomenovanie kľúčových determinantov minulého vývoja a tiež aj odhad budúcej prosperity podniku.

Pracovníci našej spoločnosti majú bohaté praktické skúsenosti z rôznych projektov v oblasti finančných analýz a modelovania, auditov, znaleckých a expertných posudkov, ktoré klienti využili v mnohých oblastiach podnikateľského života.  zámerov.

V oblasti finančno-ekonomických analýz poskytujeme klientom nasledujúce služby:

– Vykonanie detailnej alebo všeobecnej finančnej analýzy ex post/ex ante
– Finančná analýza stavu podniku, výsledkov aktuálneho roka a vývojových trendov
– Špecifické analýzy a priebežný monitoring vybraných oblastí pre konkrétne inštitúcie
– Porovnanie s obvyklými hodnotami, posúdenie (strategického) finančného plánovania a dosahovania plánovaných hodnôt
– Pri výbere ukazovateľov budú zohľadnené špecifiká firmy, ako je veľkosť, typ firmy, branža vývojové štádium, očakávania majiteľov a pod.
– Finančné modelovanie budúcich finančných a ekonomických veličín
– Návrh najvhodnejšej metodiky a príprava podnikateľského plánu vzhľadom na typ podnikania a účel plánu
– Posúdenie reálnosti podnikateľského zámeru

Máte záujem o naše služby?
Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.

Táto stránka je chránená technológiou reCAPTCHA od spoločnosti Google.
Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania služby.