Vedenie účtovníctva

Účtovníctvo spracovávame u nás a zahŕňa všetky potrebné evidencie, v prípade platcu DPH aj daňové priznania k DPH, v prípade spracovania miezd aj všetky výkazy pre poisťovne, daňový úrad a ostatné inštitúcie, vrátane komunikácie s nimi. Všetky výstupy z účtovníctva a miezd, výkazy, prehľady a reporty sú k dispozícii v elektronickej podobe.

V rámci vedenia účtovníctva teda poskytujeme tieto služby:

  • Spracovanie a vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva
  • Spracovanie daňových priznaní a kontrolných výkazov k DPH
  • Spracovanie daňových priznaní k dani z motorového vozidla, k dani za nehnuteľnosti a dani z príjmov FO a PO
  • Spracovanie účtovnej závierky
  • Mzdová a personálna agenda
  • Zastupovanie pred zdravotnými poisťovňami, Sociálnou poisťovňou a Daňovým úradom
  • Prislúchajúce účtovné poradenstvo a konzultácie
  • Pravidelný účtovný a daňový reporting podľa požiadaviek klienta

Kontaktné informácie

JL services s.r.o.

web: www.jlservices.sk
mail: jlservices@jlservices.sk
mob.: +421903325795

Office:
Rovinka 1428
900 41 Rovinka