accounting 4 gr

Cena je závislá od počtu dokladov za príslušný mesiac, od počtu zamestnancov ako aj od rozsahu poskytovaných služieb. Na základe predbežnej konzultácie približných a odhadovaných počtov dokladov (faktúr prijatých, vydaných, pokladničných dokladov, bankových výpisov...) a zamestnancov pre Vás pripravíme konkrétnu cenovú ponuku.

Kontaktné informácie

JL services s.r.o.

web: www.jlservices.sk
mail: jlservices@jlservices.sk
mob.: +421903325795

Office:
Rovinka 1428
900 41 Rovinka