accounting 3 gr

V rámci poradenstva vieme klientom z radov malých a stredných podnikov pripraviť dôkladnú finančnú analýzu zameranú na špecifickú oblasť, prípadne všeobecnú analýzu s návrhom riešení na optimalizáciu finančnej situácie a jej ďalšej perspektívy. V rámci poradenstva sme pripravení klientom spracovať taktiež znalecké posudky v odbore ekonómia a manažment, odvetví kontroling.
Naša spoločnosť úzko spolupracuje s poprednou znaleckou organizáciou, ktorá je pripravená spracovať pre klientov znalecké posudky v odvetví oceňovanie a hodnotenie podnikov na účely ohodnotenia podniku alebo ich častí, ohodnotenia zložky majetku, zmeny právnej formy, nepeňažného vkladu, a i. a taktiež v odvetviach kontroling, financie, účtovníctvo a daňovníctvo a personalistika na účely vypracovania dokumentácie k transferovým cenám, náhradám škody a ušlého zisku a i. Taktiež spolupracujeme s významnými audítorskými spoločnosťami a daňovými poradcami.

V oblasti poradenstva sme teda našim klientom pripravení poskytnúť nasledujúce služby:

  • Vykonanie detailnej alebo všeobecnej finančnej analýzy ex post/ex ante
  • Poradenstvo pri návrhu optimalizačných opatrení 
  • Spracovanie znaleckých posudkov v odvetví kontroling
  • Zabezpečenie spracovania znaleckých posudkov významnou znaleckou organizáciou v odvetviach oceňovanie a hodnotenie podnikov, kontroling, financie, účtovníctvo a daňovníctvo a personalistika
  • Zabezpečenie služieb prestížnych audítorských spoločností a daňových poradcov

Kontaktné informácie

JL services s.r.o.

web: www.jlservices.sk
mail: jlservices@jlservices.sk
mob.: +421903325795

Office:
Rovinka 1428
900 41 Rovinka