accounting 1 gr

Spoločnosť JL services s.r.o. poskytuje komplexné účtovné a poradenské služby pre fyzické a právnické osoby. Ponúkame služby od založenia spoločnosti, vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, prislúchajúceho účtovného a ekonomického poradenstva až po zabezpečenie auditu, prípadne znaleckých posudkov, pričom dôraz kladieme na diskrétnosť, osobný kontakt a prispôsobenie sa potrebám klienta. Konateľ a zamestnanci našej spoločnosti majú dlhoročné skúsenosti v oblasti účtovníctva, miezd ako aj v oblasti daní, podnikateľského poradenstva a znalectva.

Kontaktné informácie

JL services s.r.o.

web: www.jlservices.sk
mail: jlservices@jlservices.sk
mob.: +421903325795

Office:
Rovinka 1428
900 41 Rovinka